माझा आवडता मित्र वर निबंध Essay on My Best Friend in Marathi

माझा आवडता मित्र वर निबंध Essay on My Best Friend in Marathi: माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. तो एकटा राहू शकत नाही. त्याला बोलायचे असते, प्रेम करायचे असते आणि आपल्या सहकारी माणसाला भेटायचे असते, म्हणून त्याला एक मित्र हवा असतो. मित्र ही अशी व्यक्ती असते जिच्याबद्दल प्रेम,आवड निर्माण होते.त्या व्यक्तीला भेटून,बोलून माणसाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण होतो. मित्र नसलेला माणूस कधीही आनंदी नसतो. तो दुःखी जीवन जगत असतो.

माझा आवडता मित्र वर निबंध Essay on My Best Friend in Marathi

माझा आवडता मित्र वर निबंध Essay on My Best Friend in Marathi

चांगला मित्र मिळणे कठीण आहे. असे जे म्हटले जाते ते खरेच आहे की, “शब्द वाऱ्यासारखे सोपे असतात; विश्वासू मित्र मिळणे कठीण आहे.” माझा मित्र राजेश हा माझा विश्वासू मित्र आहे. राजेश माझा वर्गमित्र आणि माझा जवळचा मित्र आहे. तो श्रीमंत कुटुंबातील आहे. त्याचे वडील प्रसिद्ध डॉक्टर आहेत. महेश एक साधा आणि देखणा मुलगा आहे. तो नेहमी हसतमुख असतो.

राजेशमध्ये अनेक गुण आहेत. तो एक कष्टाळू मुलगा आहे. तो अभ्यासाच्या बाबतीत नेहमीच गंभीर असतो. तो वर्गात लक्ष देतो आणि वर्गातील परीक्षेत टॉपर असतो. तो व्यावहारिक आहे आणि स्वच्छ आणि व्यवस्थित पोशाख घालतो. तो इतर विद्यार्थ्यांना शक्य असेल तिथे मनापासून मदत करतो . तो गणित विषयात चांगला आहे.

म्हणून, जेव्हा जेव्हा मला माझ्या गणिताच्या गृहपाठात अडचणी येतात तेव्हा तो मला मदत करतो. तो कधीही गर्विष्ठपणे वागत नाही. त्याला अवांतर उपक्रम, क्रीडा स्पर्धा यामध्ये रस आहे. तो वादविवादांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतो.

राजेश हा एक असा मित्र आहे जो मला आयुष्यात योग्य मार्ग दाखवतो. माझ्या आयुष्याच्या प्रत्येक प्रसंगी तो माझ्यासोबत असावा अशी माझी मनापासून इच्छा आहे.
About Author: